موشن گرافیک

دپارتمان موشن گرافیک

موشن گرافیک را می­توان خواهر کوچک­تر انیمیشن دانست.

موشن‌گرافیک را می­توان خواهر کوچک­تر انیمیشن دانست. صمیمیت، سادگی و لحن شیرین موشن‌گرافیک باعث شده که از آن به عنوان یک ابزار ارتباطی بسیار قوی، به‌ویژه در زمینه تبلیغات و آموزش استفاده شود. به همین علت دنیای پویانمایی امید بخش حرفه­ای و تخصصی موشن‌گرافیک خود را مستقل از بخش انیمیشن تشکیل داده است. هنرمندان و متخصصان موشن‌گرافیک در دنیای پویانمایی امید از سراسر ایران انتخاب شده‌اند زیرا دنیای پویانمایی امید همواره به دنبال متخصصانی است تا کیفیت بالای محصولاتش را تضمین کنند. این هدف با ایجاد یک منبع اطلاعاتی پویا از هنرمندان و متخصصان موشن‌گرافیک در سراسر کشور و مدیریت یکپارچه در دنیای پویانمایی امید میسر شده است.

فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی FEMOZA

شرکت دنیای پویانمایی امید

انیمیشن در دنیای پویانمایی امید مورد توجّه ویژه­ای است و این جایگاه خاص به دلیل اهمیت گسترده­ی انیمیشن در ارتباطات دنیای امروز بخصوص در زمینه تجارت و آموزش است.